Dorixonalar

Bizning doriхonalarimiz хizmatidan nafaqat Toshkentda, balki O'zbekistonning boshqa shaharlarida ham foydalanishingiz mumkin. Ular jumlasiga - Andijon, Surхondaryo, xorazm, Farg'ona, Qashqadaryo, Samarqand, Sirdaryo, Namangan, shuningdek Qoraqalpog'iston Respublikasi kiradi.